Workshops & Residencies

Papertrail’s latest production, A Visit, by Siân Owen, will be on at YMa in September and October. In the lead up to this they are running a series of creative workshops in writing and performance.

£10 per workshop
Book any one of these workshops and you will also get a FREE ticket for the show.

01443 490390 | ymaonline.wales

All workshops take place at YMa Pontypridd (link)

Workshop Programme

Creating Unforgettable Characters led by Bridget Keehan – 24 July 4pm-6pm Rhondda Room.                                                                                                       We will explore writing in the first person and voice in relationship to character.  Using examples and exercises to inspire us, we will write short monologues and bring characters to life.

Can’t Act? Won’t Act? led by Jonny Cotsen 14 August 4 – 6 pm

Moondance Studio.                                        

Led by Deaf performer, Jonny Cotsen, this workshop is designed for anyone who may feel they lack the skills or confidence in ‘traditional acting’ but are keen to explore performance through play. This workshop will be BSL Interpreted by:

Claire Anderson

Acting Workshop with actors from A Visit7 September 11am-1pm Moondance Studio                                                                                                           Have you ever wanted to be an actor? This workshop will be a fun, practical exploration into the basics of stage acting and is designed for beginners.

Writing Motherhood with Rufus Mufasa 14 September – 11am-1pm            Rhondda Room
Finding magic in the mundane, divine in the domestic, poems in lists, this workshop will give you the tool kit to honour creativity in your daily routine. This workshop will be BSL interpreted by: Nez Parr

Find a Place led by Siân Owen – 28 September 11am-1pm Rhondda Room         This workshop will look at how place can inspire and inform your writing. The session will be full of practical writing exercises.  Bring pens, paper, laptops or crayons, whatever you feel most comfortable writing with.

£10 per workshop
Book any one of these workshops and you will also get a FREE ticket for the show.

01443 490390 | ymaonline.wales

Cymraeg

Bydd cynhyrchiad diweddaraf Llwybr Papur, A Visit gan Siân Owen, ymlaen yn YMa ym mis Medi a mis Hydref. Yn yr wythnosau sy’n arwain ato, bydd y cwmni yn rhedeg cyfres o weithdai creadigol: ysgrifennu a pherfformio

£10 y gweithdy

Os bwciwch chi unrhyw un o’r gwethdai hyn, cewch docyn AM DDIM ar gyfer y sioe.

Cynhelir yr holl weithdai yn YMa Pontypridd

Rhaglen Gweithdai

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol, dim ond y parodrwydd i gymryd rhan.       You do not need any previous experience just a willingness to take part. 16+

Creu Cymeriadau Bythgofiadwy, dan arweiniad Bridget Keehan

24 Gorffennaf, 4yp-6yp Rhondda Room                                                                 Byddwn ni’n archwilio ysgrifennu yn y person cyntaf a llais mewn perthynas â chymeriad. Trwy ddefnyddio enghreifftiau ac ymarferion i’n hysbrydoli ni, byddwn yn ysgrifennu monologiau byrion a dod â chymeriadau i fywyd

Ffaelu Actio? Gwrthod Actio? dan arweiniad Jonny Cotsen – 14 Awst, 11yb-1yp Moondance

Dan arweiniad y perfformiwr Byddar, Jonny Cotsen, mae’r gweithdy hwn wedi ei gynllunio ar gyfer unrhyw un sy’n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau neu hyder mewn ‘actio traddodiadol’, ond sy’n awyddus i archwilio perfformiad trwy chwarae.

Bydd dehongliad BSL ar gyfer y gweithdy hwn: Claire Anderson  

Gweithdy Actio gydag actorion A Visit – 7 Medi, 11yb-1yp Moondance Stiwdio

Wyt ti erioed wedi ystyried bod yn actor? Bydd y gweithdy hwn yn archwiliad ymarferol llawn hwyl mewn i hanfodion actio ar gyfer y llwyfan, wedi ei gynllunio ar gyfer dechreuwyr.

Ysgrifennu Mamolaeth dan arweiniad Rufus Mufasa – 14 Medi, 11yb-1yp Rhondda Room

Darganfod hud a lledrith yn y cyffredin, y dwyfol yn y cartref, neu cerddi mewn rhestri, rhy’r gweithdy hwn y sgiliau i chi anrhydeddu creadigedd yn eich bywyd beunyddiol.

Bydd dehongliad BSL ar gyfer y gweithdy hwn: Nez Parr

Ffeindio Lle dan arweiniad Siân Owen – 28 Medi, 11yb-1yp Rhondda Room

Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar sut y gall lle ysbrydoli a thrwytho dy ysgrifennu creadigol. Bydd y sesiwn yn llawn o ymarferion ysgrifennu ymarferol. Dewch â beiros, papur, cliniadurion neu greonau: beth bynnag y teimlwch fwyaf cyfforddus yn ysgrifennu gyda.

£10 y gweithdy

Os bwciwch chi unrhyw un o’r gwethdai hyn, cewch docyn AM DDIM ar gyfer y sioe.