Artistic Director, Bridget Keehan, has extensive experience of making theatre in prison. Past projects include the development and production of new writing and devised performance as well as workshops and productions of Shakespeare in Prison. In 2016 with the support of ArtWorks Cymru she established Prison Arts Network Cymru a new initiative to support and develop arts practice in Welsh prisons.

 

 

 

 

 

Theatr yn y Carchar
Mae gan Bridget Keehan, y Cyfarwyddwr Artistig, brofiad helaeth o greu theatr yn y carchar. Mae prosiectau yn y gorffennol yn cynnwys datblygu a chynhyrchu ysgrifennu newydd a dyfeisio perfformiad yn ogystal â gweithdai a chynyrchiadau o Shakespeare yn y Carchar. Yn ddiweddar, mae wedi sefydlu Rhwydwaith Celfyddydau’r Carchar Cymru, sef menter newydd i gefnogi a datblygu arfer celf mewn carchardai yng Nghymru.