Our aim is to dig out untold stories and present them to audiences in engaging ways. Our process is driven by curiosity. We want to get to know the people in a particular place and find the story that needs to be listened to. We mix verbatim with myth, mash music with image and blend the intimate with the large scale in order to create works of beauty with a political edge.

Our Vision

Is to dramatise the links between identity and environment: how people are shaped by the places they occupy and how those places shape their story. Each production blends distinctive writing with adventurous staging, and involves communities in the creation of the work. 
Our Mission

To create a trail of new writing across Wales that involves audiences and participants in a unique theatrical experience.

To bring together professional artists and communities to work together in creating site-responsive theatre.

To create new performance texts inspired by particular places.

 

Bridget Keehan: Artistic Director and Founder

DSC01026

 

 

 

 

 

Board Members

Dr. Amanda Rogers: Associate Professor in Human Geography and the Geohumanities

 

 

 

 

 

Elen Bowman: Chair, Co-Artistic Director of Living Pictures

DSCN0220

 

 

 

 

 

Suzanne Carter: Marketing & Engagement Manager at NDCW

suzanne carter

 

 

 

 

 

Rabab Ghazoul: Visual Artist & Community Engagement Practitioner

Rabab

 

 

 

 

 

Lucy Hannah: International Arts Consultant

lucyhan09

 

 

 

 

 

Wyn Mason: Writer / Director & Filmmaker

wyn eisteddfod ffeil medium

 

 

 

 

 

…cwmni a sefydlwyd yn ddiweddar sy’n darganfod straeon nas adroddwyd o leoedd a phobl ac yn eu cyflwyno i gynulleidfaoedd mewn ffyrdd sy’n eu cynnwys. Caiff ein proses ei datblygu gan chwilfrydedd. Rydym am ddod i wybod y bobl mewn lle penodol a’r hyn sy’n gwneud iddynt ddathlu, chwerthin a chrio am y lleoedd maent yn byw ac yn gweithio ynddynt. Rydym yn ceisio datgelu llwybr a dod o hyd i’r stori y mae angen gwrando arni, a gweithio gydag amrywiaeth o artistiaid i ddod o hyd i’r ffordd fwyaf mentrus o gyflwyno’r stori honno. Rydym yn cymysgu straeon gair am air â chwedlau, yn cymysgu cerddoriaeth â delweddau ac yn cymysgu’r personol â’r raddfa eang er mwyn creu gwaith llawn prydferthwch ag elfen wleidyddol.

Ein Gweledigaeth

Yw dramateiddio’r cysylltiadau rhwng hunaniaeth a’r amgylchedd: sut mae pobl yn cael eu llunio gan y lleoedd maent yn trigo ynddynt a sut mae’r lleoedd hynny’n llunio’u stori. Mae pob cynhyrchiad yn cymysgu ysgrifennu nodweddiadol â llwyfannu anturus, ac mae’n cynnwys cymunedau wrth greu’r gwaith.

Ein Cenhadaeth

Creu llwybr o ysgrifennu newydd ledled Cymru sy’n cynnwys cynulleidfaoedd a chyfranogwyr mewn profiad theatraidd unigryw.

Uno artistiaid proffesiynol a chymunedau i weithio gyda’i gilydd er mwyn dod â chwedlau coll a anghofiwyd gyda’i gilydd i’r arwyneb.

Datblygu a chomisiynu awduron i lunio testunau newydd a ysbrydolwyd gan leoedd penodol.

Bridget Keehan: Cyfarwyddwr Artistig a Sefydlydd

DSC01026

 

 

 

 

 

Aelodau’r Bwrdd

Elen Bowman: Cadeirydd, Cyd-gyfarwyddwr Artistig a Chyfarwyddwr Living Pictures

DSCN0220

 

 

 

 

 

Suzanne Carter: Rheolwr Marchnata a Chynnwys yn NDCW

suzanne carter

 

 

 

 

 

Rabab Ghazoul: Artist Gweledol ac Ymarferydd Cynnwys y Gymuned

Rabab

 

 

 

 

 

Lucy Hannah: Rheolwr Rhaglen Awduron y Gymanwlad

lucyhan09

 

 

 

 

 

Wyn Mason: Awdur/Cyfarwyddwr a Gwneuthurwr Ffilmiau

wyn eisteddfod ffeil medium

 

 

 

 

 

Papertrail is a not-for-profit organisation, limited by guarantee & registered at Companies House: 9187512. Sefydliad nid er elw yw Llwybr Papur, wedi’i gyfyngu gan warant ac wedi’i gofrestru yn Nhŷ’r Cwmnïau: 9187512