Project Hush traces traces the threads of connection between the  secret work carried out in a former weapons facility in North Wales and the bombing of Hiroshima in 1945. Thanks to support from Arts Council of Wales, Theatr Clwyd & National Theatre Wales we recently presented a ‘work in progress’ showing to local audiences and had a hugely positive response. We are now busy raising funds for a full production. Please get in touch if you can help us in any way!

A Night in the Clink

The setting for this production is the award winning Clinks Restaurant at HMP Cardiff. Along with their dinner, audiences will be served stories from those incarcerated within the prison, now, and since its establishment in 1832. Personal stories will be mixed with the extraordinary history of the prison and the performance will draw upon the writings of Michel Foucault.

 

Prosiectau Cyfredol

Project Hush

Mae ymchwil a datblygiad y prosiect hwn bellach ar waith gyda chefnogaeth gan National Theatre Wales. Mae Project Hush yn olrhain llinnynau cyswllt rhwng stori cyn oroeswr bom atomig, sydd bellach yn byw yn Nghwm Tawe, a stori hen ffatri arfau yng Ngogledd Cymru, a chwaraeodd ran mewn datblygu’r bom atomig. Mae’r prosiect yn cynnwys y bardd Philip Gross (enillydd gwobr TS Eliot), y golygfarwyddwr, David Shearing (The Weather Machine) ac mae’n uno straeon o Hiroshima i Sir y Fflint.

 

A Night in the Clink

Lleoliad y cynhyrchiad hwn yw bwyty arobryn Clinks yng Ngharchar Ei Mawrhydi yng Nghaerdydd. Ynghyd â’u swper, bydd cynulleidfaoedd yn clywed straeon o’r rhai sydd wedi’u carcharu yn y carchar, nawr ac ers ei sefydlu ym 1832. Cymysgir perfformiad straeon personol â hanes y carchar, y mae dienyddio a therfysgoedd pen to wedi digwydd yno. Bydd y tesun yn cynnwys detholiad o ysgrifennu gorau Michel Foucault.